Solines levert conductor buizen 610 Ø x 12.7 mm voor verticale boring t.b.v. Geothermie

conductor-buizen-voor-geothermie

Solines levert conductor buizen 610 Ø x 12.7 mm voor verticale boring t.b.v. Geothermie

Geothermie is warmtewinning door het onttrekken van aardwarmte aan de bodem.

Voor een goede klant leverde Solines ruim 200 meter buizen Ø 610 x 12,7mm. Deze zogenaamde conductorbuizen zullen als bescherming dienen voor de watervoerende lagen, zodat deze niet in verbinding komen met de dieper gelegen lagen.

Conductorbuizen van Ø 610 x 12,7 mm

Onze klant boort een gat met een diameter van 800 mm tot ca 140 meter onder het maaiveld, waarna  de geleverde buizen Ø 610 x 12,7 mm vervolgens gecentreerd in dit boorgat geplaatst worden. Hierna wordt de ruimte tussen de boorgatwand en de wand van de buis geheel opgevuld met cementgrout. Na deze werkzaamheden wordt er boven de conductorbuizen een boortoren opgebouwd welke de definitieve put  zal gaan boren.

Duurzaam en betaalbaar

Bij Geothermie projecten worden er 2 putten geboord tot ca. 3000 meter onder maaiveld,  waarbij  uit de productieput  het warme water wordt opgepompt en de warmte hiervan  gebruikt wordt om bijvoorbeeld kassen duurzaam  te verwarmen. Vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gepompt in de nabijgelegen injectieput. Geothermie is een duurzaam en betaalbaar ecologisch alternatief voor de traditionele verwarmings- of koelingssystemen.

Horizontale en verticale boringen

Voor zowel horizontale (gestuurde) boringen als ook verticale boringen voor bijvoorbeeld geometrie heeft Solines een uitgebreid assortiment stalen buizen in voorraad. Diverse boorbedrijven behoren reeds tot de regelmatige klantenkring van Solines.

Share this post